O nás

Kdo jsme?

Náš tým tvoří lidé z různých oblastní, každý se zajímáme o něco jiného, každý máme jinou sociální bublinu kolem sebe. Ale všichni máme pocit, že život ve městě skomírá a lidé nemají zdravý patriotský vztah k místu, kde žijí. To nás svedlo dohromady.

Máme chuť a elán to změnit, stejně tak i motivaci. Všechny nás váže k našemu městu hluboký vztah, neboť je to místo našeho rodiště, místo, kde žijeme většinu života i kde vyrůstají naše děti a žijí naši rodiče. Není nám proto jedno, že nemáme nejen kde, ale hlavně při žádné nebo velmi málo příležitostech možnost se setkávat s našimi sousedy.

Nechceme jen pasivně navštěvovat to nemnoho akcí, které se v Nýrsku a okolí pořádají, ale chceme být jejich součástí a motivovat k tomu samému co nejvíce našich spoluobčanů.

Spolek Nýrsko ŽIJE vzniknul 21. června 2023 s cílem posílit a obohatit kulturní
a společenský život v Nýrsku. Jsme sdružení nadšených jednotlivců, kteří spojili své síly
a energii k tomu, aby vytvořili prostředí plné inspirace, vzájemné podpory a aktivit pro všechny obyvatele našeho města.

Nejvyšším orgánem spolku je Správní rada, kterou tvoří 7 členů. Statutární orgán je tvořen předsedou spolku a místopředsedkyní spolku.

Nýrsko ŽIJE, z. s.

  • Datum vzniku a zápisu
   • 21. červen 2023 
  • Spisová značka
   • L 10349/KSPL Krajský soud v Plzni
  • Obchodní firma
   • Nýrsko ŽIJE, z. s.
  • Sídlo
   • Erbenova 161, 340 22 Nýrsko
  • Identifikační číslo
   • 19393954 
  • Právní forma
   • Spolek 

Naše poslání:

  • Rozvoj města: usilujeme o iniciativy a projekty, které podporují občanskou participaci a přispívají ke kulturnímu, sociálnímu a ekonomickému rozvoji Nýrska.
  • Podpora společenství: vytváříme platformu pro společné aktivity a události, které posilují pouta mezi obyvateli a přispívají k vytváření silného a soudržného společenství.
  • Kulturní a sociální akce: pořádáme různorodé akce, od kulturních až po charitativní projekty, které oživují městský život a přinášejí radost do každodenního prostředí.

Naše aktivity:

  • Informativní besedy: přinášíme odborníky a zajímavé osobnosti do našeho města prostřednictvím besed a přednášek, abychom obohatili naši komunitu
   o nové pohledy a znalosti.
  • Kulturní události: pořádáme koncerty, výstavy a další kulturní akce, které zvyšují kulturní bohatství Nýrska.
  • Sportovní turnaje: chceme iniciovat sportovní události, abychom podpořili zdravý životní styl a soutěživost.
  • Charitativní projekty: angažujeme se v charitativních akcích s cílem poskytnout pomoc potřebným a přispět k lepšímu životu lidí ve městě.

Vedení spolku Nýrsko ŽIJE:

Spolek Nýrsko ŽIJE je otevřen všem, kdo sdílí vášeň pro aktivní a rozmanitý život ve společnosti. Spojte se s námi a společně tvořme lepší a živější Nýrsko!